در حال نمایش 4 نتیجه

شمد چهارخانه ریز/در ۹ رنگ

215,000 تومان
21 امتیاز
شمد یزدی طرح "چهارخانه ریز" در ۸ رنگ با الیاف طبیعی در ابعاد 160×240 cm

شمد چهارخانه سنتی/در ۵ رنگ

215,000 تومان
21 امتیاز
شمد یزدی طرح "چهارخانه سنتی" در ۵ رنگ با الیاف طبیعی در ابعاد 160×240 cm

شمد راه راه/در ۱۰ رنگ

215,000 تومان
21 امتیاز
شمد یزدی طرح "راه راه" در 10 رنگ با الیاف طبیعی در ابعاد 160×240 cm

شمد ساده/در ۶ رنگ

215,000 تومان
21 امتیاز
شمد یزدی طرح "ساده" در ۶ رنگ با الیاف طبیعی در ابعاد 160×240 cm